Logo-info

Oriëntatie & hellingsgraad

Oriëntatie

Een zonne-installatie moet op het zuiden gericht zijn, maar hoeft niet per se in exact zuidelijke richting gemonteerd te worden. Ook als zonnepanelen op een dak gemonteerd worden dat tot 40° van de zuidelijke richting afwijkt, leidt dat slechts tot geringe verliezen.

Hellingsgraad

Tevens kunnen de panelen van 20° tot 60° hellen zonder dat dit een grote invloed hoeft te hebben. Kleine hellingshoeken verhogen de energieopbrengst in de zomer. Bij grotere hellingshoeken is het rendement in de winter hoger. Bij netgekoppelde installaties gaat het in de eerste plaats om de jaaropbrengst. Onze experts kunnen u adviseren over de beste hellingshoek.