Logo-info

Wat staat er op een EPC?

Naast een aantal administratieve gegevens bevat het certificaat uiteraard de energiescore van de woning. De energiescore is een berekend kengetal uitgedrukt in kWh/m². Deze score is enkel afhankelijk van de karakteristieken van de woning. Het gebruikersgedrag van de inwoners is niet van belang. De kleurenbalk geeft in één oogopslag weer hoe energiezuinig de woning is. Nieuwbouwwoningen liggen meestal in de groene zone van de kleurenbalk, dankzij de isolatie, het hoogrendementsglas, … Oude woningen met bijvoorbeeld enkel glas en een oude verwarmingsinstallatie bevinden zich in de rode zone. Daaropvolgend kunnen er aantal adviezen staan om de verkoper of verhuurder te helpen om de woning energiezuiniger te maken. Deze adviezen zijn louter informatief.